project:

Waterschap Noorderzijlvest

opdracht: onderhouds- of restauratiebehoefte

Namens Waterschap Noorderzijlvest is de onderhouds- of restauratiebehoefte van 29 cultuurhistorische objecten van het Waterschap opgesteld. Per object is systematisch de desbetreffende behoefte aangegeven, verbeeld met afbeeldingen van de objecten.

Voor sommige (niet-)monumentale objecten dient geïnventariseerd te worden of er sprake is van een onderhouds- dan wel restauratiebehoefte. Door een bouwkundige inspectie ter plaatse door onze bouwkundige maken wij een keuze voor één van deze opties.