onze diensten

Met hart en ziel zetten wij ons in voor het behoud van monumenten. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een onafhankelijk, deskundig advies ondersteuning bij subsidieaanvragen en de uitvoering daarvan.

onderhoudsplan

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten?
Op basis van een inspectie van de molen maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

bouwhistorisch onderzoek

Het onderzoek brengt de bouwhistorie van het monument in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van de molen.

restauratieplan

Soms is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

uitvoerbegeleiding

We begeleiden uitvoeringen van A tot Z. We doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding en juiste vergunning. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

risico inventarisatie & evaluatie

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk in het monument. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar samen met regulier onderhoud.

subsidieaanvraag

Voor het reguliere onderhoud kunnen eigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.