trots op ons ERM certificaat monumenten in goede handen in het mooiste dorp van Nederland ons kantoor elk monument is uniek wij zijn er zuinig op . onderhoud & reparatie begeleiding en advies in uw traject de juiste subsidie wij ondersteunen bij de aanvraag

Wieringa bouwadvies

Met hart en ziel zetten wij ons in voor het behoud van monumenten en molens. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een onafhankelijk, deskundig advies en ondersteuning bij de uitvoering.

onderhoudsplan

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten? Op basis van een inspectie van het momument maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

bouwhistorisch onderzoek

Het onderzoek brengt de bouwhistorie in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van het monument.

restauratieplan

Soms voldoet regulier onderhoud niet meer en is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

 

uitvoerbegeleiding

We begeleiden van A tot Z. Doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding. Zo nodig vragen we een omgevingsvergunning aan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

risico inventarisatie & evaluatie

Veiligheid en gezondheid in en om het gebouw zijn belangrijk. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze vaste opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar uit, in combinatie met het reguliere onderhoud.

subsidieaanvraag

Voor het reguliere onderhoud kunnen eigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.

onze passie voor

monumenten

onze passie voor

molens

3D tekenwerk

Drie dimensionaal tekenwerk (3D) geeft een realistisch beeld van bijvoorbeeld het monument na restauratie. Zo wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd en is het mogelijk om het object vanuit allerlei verschillende standpunten te bekijken. 3D tekenwerk kan bestaan uit plattegronden, aanzichten, doorsnedes en details.

meerjaren onderhoudsplan

Monumenten die in goede staat zijn hebben regelmatig onderhoud nodig om kostbare restauratie in de toekomst te voorkomen. Dat vraagt om een onderhoudsplan voor een langere periode waarin aangegeven wordt wanneer welke onderdelen vervangen moeten worden en welk periodiek onderhoud noodzakelijk is. Een duidelijk overzicht van gepland onderhoud en benodigde financiën helpt om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten.

onze werkwijze

afspraken

We bieden graag duidelijkheid. Daarom werken we altijd op basis van een plan of offerte.

kwaliteit

We houden niet van half werk, u kunt rekenen kwaliteit. 

Dat vragen we van onszelf én van de bedrijven die we in de uitvoering begeleiden.

documentatie

Alle werkzaamheden die we uitvoeren houden we zorgvuldig bij, zodat we altijd een actueel overzicht hebben. 

samenwerking

Goed overleg en een snelle terugkoppeling komt de samenwerking en het resultaat ten goede. Daar gaan we voor.

vooruitkijken

We denken graag actief mee met onze opdracht­ gevers. Ook over ontwikkelingen waar u in de toekomst mee te maken krijgt. Zo bent u goed voorbereid.

opdrachtgevers

Wij werken voor diverse stichtingen en partijen voor monumentale objecten.

Met meer dan 12 jaar ervaring hebben ruime kennis en kunde op het gebied van molens en monumenten. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: van particulier, stichtingen, tot gemeenten en waterschappen.  Een greep uit onze opdrachtgevers: