project:

Villa Oosterhouw

opdracht: bouwhistorische verkenning

Van villa Oosterhouw in Leens is door onze bouwhistoricus een bouwhistorische verkenning uitgevoerd, waarin de ruimtelijke situatie door de tijd heen, de bouw- en gebruiksgeschiedenis en het exterieur en interieur worden onderzocht en in beeld gebracht. De bouwfasering wordt verbeeld in bouwfaseringtekeningen. In een waardestelling worden de monumentale villa als geheel en haar individuele, monumentale onderdelen tekstueel gewaardeerd en verbeeld in waardestellingsrepresentatietekeningen.

 

Met een bouwhistorische verkenning, voorafgaand aan een ingreep in uw monument, onderzoekt onze bouwhistoricus de bouwgeschiedenis van het monument, en bepaalt welke onderdelen van het pand vanwege hun monumentale waarde behouden dienen te worden. Zo weet u welke keuzes u kunt maken bij restauratie, onderhoud en eventuele herbestemming van uw monument.