project:

Siebe Jan Boumaschool

opdracht: verduurzamingsadvies

Voor de Siebe Jan Boumaschool te Groningen hebben wij een passend verduurzamingsadvies opgesteld. De bouwgeschiedenis van dit rijksmonument is beschreven, de monumentale onderdelen van het exterieur, de constructies en het interieur zijn onderzocht en de energiebesparende maatregelen met betrekking tot isolatie en installatie, die de monumentale waarden van de school niet aantasten, zijn in een rapportage verwoord.

 

Door het opstellen van een verduurzamingsadvies weet u welke maatregelen u kunt nemen om uw monument te verduurzamen, zonder dat deze afbreuk doen aan de monumentaliteit van het pand. Onze bouwhistoricus en bouwkundige maken voor u een afweging die past bij het karakter en de wensen van uw pand.