project:

Regulateurshuis

opdracht: historische restauratie

Van het Regulateurshuis te Groningen is in het kader van een restauratieplan door onze technische inspecteurs een bouwkundige inspectie gedaan, waarbij de schades aan dit monumentale object zijn vastgelegd en de daarmee samenhangende restauratiewerkzaamheden op deskundige wijze zijn omschreven.


Een bouwkundige inspectie is een belangrijk onderdeel van een restauratieplan. Door het inventariseren van schades bepalen onze bouwkundigen welke werkzaamheden in het kader van de restauratie aan uw monument noodzakelijk zijn en hoe deze het beste kunnen worden uitgevoerd.